Yaşar Koç Dil Kursu, lise öğrencileri için ingilizce kurslarına kayıt olan tüm öğrencilerimize ayrıca okullarındaki ingilizce sınav dönemlerinden önce okul sınavlarına hazırlık etütü vermektedir. Okul eğitimlerindeki eksik olan bölümler üzerinde eğitmenler ile birlikte çalışma fırsatı buldukları Yaşar Dil Kursu'nda, sınav dönemlerinde ek olarak verilen etütlerin tamamı ücretsizdir ve randevu sistemi ile planlanmaktadır.

Yaşar Koç Dil Kursu Ankara Kızılay İngilizce Kursunun sunduğu ortaokul ve lise öğrencileri için ingilizce kurslarında bu yıl eğitime devam edip gelecek yıl bir üst seviyeden ingilizce kursuna devam edecek öğrenci oranı %98'dir.

İngilizce Seviyeleri Avrupa Dil Portfolyosuna göre 6 ana seviye olarak belirlenmiştir.

Bu Seviyeler A1, A2, B1, B2, C1 ve C2 seviyeleridir.

Geçmişten gelen alışkanlıklar ile elementarybeginnerpre-intermediateintermediateupper-intermediate ve advanced seviyeleri değişerek "Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı"nda tüm dil eğitimlerinde ortak seviyeler belirlenmiştir.

Lise Öğrencileri için İngilizce kursları, bu seviyelerin tamamını kapsar. İngilizce kursu eğitimleri yukarıdaki seviyelere uygun olarak planlanmış eğitim sistemi ve müfredatlar ile uygulanmaktadır.

Lise Öğrencileri için İngilizce kurslarına başlamadan önce ğrencilerimizin seviyeleri belirlenerek onlar için en uygun sınıf ve seviye belirlenir.

Lise Öğrencileri İçin İngilizce Eğitimi